• سال نو مبارک
  سال نو مبارک - آخرین فرصت برای ثبت نام با شهریه سال 95 تا آخر فروردین 96
 • کار برگزیده موزه صنایع دستی
  روز جهانی صنایع دستی - ساختمان اجلاس سران - کار برگزیده موزه صنایع دستی - علی واثق ملکی
 • تقدیر در روز صنایع دستی
  تقدیر از علی واثق ملکی و دیگر هنرمندان بنام ایران در بزرگداشت صنایع دستی ایران توسط سازمان صنایع دستی
 • شهرک مروارید بندرعباس - شرکت ملی نفت .
  طراحی باشگاه 5000 متری
 • طراحی ساختمان پالایش نفت - جزیره لاوان
  سالن های کنفرانس ، اتاق مدیریت - علی واثق ملکی
 • همایش در پویا اندیش
 • نقش برجسته
  توسط : علی واثق ملکی