• مجسمه کاوه آهنگر
  علی واثق ملکی
 • روز جهانی صنایع دستی - ساختمان اجلاس سران
  کار برگزیده موزه صنایع دستی - علی واثق ملکی
 • تقدیر در روز صنایع دستی
  تقدیر از هنرمندان
 • شهرک مروارید بندرعباس - شرکت ملی نفت .
  طراحی باشگاه 5000 متری
 • طراحی ساختمان پالایش نفت - جزیره لاوان
  سالن های کنفرانس ، اتاق مدیریت - علی واثق ملکی
 • همایش در پویا اندیش
 • نقش برجسته
  توسط : علی واثق ملکی